Pronuncia Konsult HB
Översättning av vetenskapliga (och andra) texter
från svenska till engelska.
Redigering och språkgranskning

Karen Williams, M.S.


Brukar Du publicera texter på engelska? Behöver Du hjälp med översättning eller med att få språket korrekt och effektivt? Då kan jag stå till tjänst.

Sedan 1992 hjälper jag bl. a. svenska forskare med att presentera idéer och resultat på engelska. Ofta gäller det bidrag till internationella tidskrifter inom beteendevetenskapliga, språkvetenskapliga och kliniska ämnesområden (t.ex. psykologi, lingvistik, sociologi, pedagogik, audiologi, logopedi, lärarutbildning, media/kommunikationsforskning). Men lika ofta jobbar jag med manus till bokkapitel och hela böcker, doktorsavhandlingar och projektansökningar. Ambitionen är hela tiden att texten effektivt ska föra fram Ditt budskap till en kritiskt granskande läsekrets. Eftersom min huvudsakliga språkmiljö nu är svenska (och det är oundvikligt att det andra språket påverkar modersmålet lite grann), anlitar jag alltid som granskare en meriterad, infödd talare för att kunna garantera översättningens autenticitet.

Mina kvalifikatoner för att översätta och redigera akademiska texter bygger på vetenskaplig grund. Jag är Master of Science i Speech and Hearing Sciences från University of Washington i Seattle och har läst doktorandkurser i flera ämnen (psykologi, lingvistik, specialpedagogik, statistik och fysiologi). Jag har 15 års forskningserfarenhet inom språkutveckling och talperception och har, som författare eller teknisk redaktör, medverkat i ett stort antal forskningsrapporter och framgångsrika projektansökningar.

Som erfaren konsument av vetenskapliga texter, kritisk läsare och god teknisk-vetenskaplig skribent kan jag alltså erbjuda kvalificerad översättning och språkgranskning. Vi hörs!


Postadress:
Tingsslätten 4
754 40 Uppsala
Sverige

 
tel: 018-329207
e-post: williams [vid] pronuncia.com